General Terms and Conditions

1. Postanowienia ogólne

2. Definicje

3. Zakres obowiązywania

4. Wyłączenia z przewozu

5. Warunki świadczenia usług

6. Opakowanie i przygotowanie Przesyłki do przewozu

7. Nadanie Przesyłki

8. Oznaczenie Przesyłki

9. Zawartość przesyłki

10. Uszkodzenie Przesyłki

11. Zapłata za przewóz

12. Prawo zastawu

13. Odpowiedzialność

14. Postępowanie reklamacyjne

15. Przesyłki za pobraniem

16. Podwykonawstwo

17. Dane osobowe

18. Postanowienia dodatkowe

Working hours: Mon.- Fri 8 AM - 6 PM