Privacy Policy

1. Ochrona danych w skrócie

Informacje ogólne

Poniższe informacje zapewniają ogólny zarys procesu przetwarzania Państwa danych osobowych podczas odwiedzin na naszej stronie internetowej. Dane osobowe to wszystkie dane pozwalające na zidentyfikowanie Państwa osoby. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych znajdują się w poniższej polityce prywatności.

Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie?

Przetwarzaniem danych na tej stronie zajmuje się jej administrator. Dane kontaktowe znajdują się w zakładce kontakt strony internetowej.

W jaki sposób gromadzimy Państwa dane?

Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika. Mogą to być np. dane, które podajesz w formularzu kontaktowym.

Część gromadzonych danych podają Państwo samodzielnie. Są to np. dane wprowadzone podczas wypełniania formularza kontaktowego.

Inne dane są gromadzone automatycznie przez nasze systemy informatyczne podczas Państwa odwiedzin na stronie. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. informacje o przeglądarce, systemie operacyjnym albo czasie wywołania strony). Gromadzenie tych danych odbywa się automatycznie wraz z odwiedzinami na stronie internetowej.

Do czego wykorzystujemy Państwa dane?

Część gromadzonych danych służy zapewnieniu bezproblemowego dostępu do strony. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy Państwa aktywności podczas korzystania ze strony.

Jakie prawa z zakresu ochrony danych Państwu przysługują?

Mają Państwo prawo do bezpłatnej informacji na temat pochodzenia, odbiorców i celu przechowywania Państwa danych osobowych. Oprócz tego przysługuje Państwu prawo do poprawiania, zablokowania albo zażądania usunięcia tych danych. W sprawach związanych z tym zakresem, a także w przypadku dodatkowych pytań odnośnie do ochrony danych, mogą kontaktować się Państwo w dowolnej chwili, korzystając z adresu podanego w zakładce kontakt. Oprócz tego przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi u odpowiedniego organu nadzorczego.

2. Informacje ogólne i obowiązkowe

Ochrona danych

Administratorzy tych stron przykładają dużą wagę do ochrony Państwa danych osobowych. Państwa dane osobowe traktujemy z poufnością i zgodnie z ustawowymi przepisami dot. ochrony danych oraz niniejszą polityką prywatności .

Podczas korzystania z tej strony gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane pozwalające na zidentyfikowanie Państwa osoby. W niniejszym oświadczeniu o ochronie danych wyjaśniamy, jakie typy danych gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Objaśniamy także przyczyny takiego działania.

Informujemy, że transmisja danych w Internecie (np. w przypadku komunikacji mailowej) może nie być całkowicie bezpieczna. Zapewnienie pełnej ochrony danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwe.

Informacja o podmiocie odpowiedzialnym

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

Transline Polska Sp. z o.o. 66-015 Zielona Góra, Przylep-Solidarności 86 B, Polska
NIP: 9730750793
Telefon: 0048 68 329 82 80
E- Mail: service [at] transline-logistik.pl

Podmiotem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna albo prawna, która samodzielnie albo razem z innymi podmiotami decyduje o celu i środkach przetwarzania danych osobowych (np. imionach i nazwiskach, adresach e-mail itp.).

Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Przeprowadzenie wielu procedur związanych z przetwarzaniem danych osobowych wymaga Państwa wyraźnej zgody. Udzieloną już zgodę można w każdym czasie odwołać. W tym celu wystarczy przesłać do nas nieformalne zawiadomienie drogą e-mailową. Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem do chwili odwołania przedmiotowej zgody.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Z przyczyn związanych z bezpieczeństwem oraz w celu zapewnienia ochrony przekazywania treści poufnych takich jak zamówienia czy zapytania, które przesyłane są nam jako administratorom strony, ta strona internetowa wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, iż początek adresu internetowego w przeglądarce zmienia się z „http://” na „https://”, a w wierszu adresowym przeglądarki pojawia się symbol zamka.

Jeżeli szyfrowanie SSL lub TLS jest aktywne, wówczas dane, które przesyłają Państwo do nas, nie mogą zostać odczytane przez osoby trzecie.

Informacja, blokowanie, usuwanie danych

W ramach obowiązujących przepisów ustawowych w każdym czasie mają Państwo prawo żądać nieodpłatnej informacji o Państwa zapisywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy, jak również celu przetwarzania tych danych osobowych. Ponadto przysługuje Państwu prawo do korekty, zablokowania i usunięcia powyższych danych. Związane z powyższym oraz inne pytania dotyczące ochrony danych osobowych mogą Państwo w każdym czasie kierować na adres wskazany w zakładce „Kontakt”.

Brak zgody na otrzymywanie e-maili reklamowych

Niniejszym informujemy, że nie wyrażamy zgody na wysyłanie materiałów reklamowych i informacyjnych na adres podany w zakładce kontakt, chyba że wyraźnie o to poprosiliśmy. Administratorzy stron informują, że podejmą kroki prawne w przypadku wysyłania niepożądanych informacji marketingowych, np. w formie spamu wysyłanego za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3. Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Pliki cookie

Strony internetowe wykorzystują częściowo tak zwane pliki cookie. Pliki cookie nie wyrządzają na komputerze użytkownika żadnych szkód oraz nie zawierają wirusów. Pliki cookie mają na celu opracowanie bardziej przyjaznej dla użytkownika, efektywniejszej i bezpieczniejszej oferty. Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika przez przeglądarkę internetową.

Większość wykorzystywanych przez nas cookies to tak zwane „cookies sesyjne“. Po zakończeniu wizyty na stronie są one automatycznie usuwane. Pozostałe rodzaje plików cookie zapisywane są na urządzeniu końcowym użytkownika aż do momentu ich usunięcia. Pliki cookie umożliwiają nam ponowne rozpoznanie Państwa przeglądarki przy kolejnej wizycie na stronie.

Przeglądarkę internetową można ustawić tak, aby informowała o wykorzystywaniu plików cookie oraz zezwalała na zapisywanie plików cookie tylko w indywidualnych przypadkach, uniemożliwiała akceptację cookies w określonych przypadkach lub ogólnie. Istnieje także możliwość aktywowania automatycznego usuwania plików cookie w chwili zamknięcia przeglądarki internetowej. Deaktywacja plików cookie może ograniczyć funkcjonalności dostępne na stronach.

Pliki cookie niezbędne do nawiązania komunikacji elektronicznej albo do zapewnienia określonych, wymaganych przez Państwa funkcji (np. funkcja koszyka), są przechowywane na podstawie art. 6 ust.1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Administrator strony ma uzasadniony interes w zapisywaniu plików cookie w celu zapewnienia bezbłędnych i zoptymalizowanych usług. Jeśli gromadzone są inne pliki cookie (np. cookies do analizy Państwa zachowania w sieci), zostaną one oddzielnie omówione w niniejszej polityce prywatności.

Pliki logów serwera

Administratorzy stron automatycznie gromadzą i zapisują informacje w tak zwanych plikach logów serwera, które przeglądarka użytkownika automatycznie do nas przesyła.

Są to:

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.

Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, które zezwala na przetwarzanie danych osobowych na cele realizacji umowy lub wstępnych działań umownych.

Formularz kontaktowy

W przypadku zapytań przesyłanych do nas za pośrednictwem formularza kontaktowego Państwa dane podane w formularzu zapytania, w tym podane przez Państwa dane kontaktowe, zapisujemy wyłącznie w celu rozpatrzenia zapytania oraz na wypadek pytań uzupełniających. Powyższych danych nie przekazujemy osobom trzecim bez Państwa zgody.

Przetwarzanie danych podanych w formularzu kontaktowym następuje w związku z powyższym wyłącznie na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). Udzieloną zgodę mogą Państwo w każdym czasie odwołać. W tym celu wystarczy przesłać do nas drogą e-mailową nieformalne zawiadomienie. Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem do chwili odwołania przedmiotowej zgody.

Wprowadzone przez Państwa w formularzu kontaktowym dane osobowe pozostają u nas do momentu zażądania przez Państwa ich usunięcia, odwołania zgody na ich zapisywanie lub zakończenia się celu, dla których dane osobowe były zapisywane (np. po ukończonym rozpatrzeniu Państwa zapytania). Bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności okresy przechowywania, pozostają nienaruszone.

Rejestracja na tej stronie internetowej

W celu skorzystania z dodatkowych funkcji mogą zarejestrować się Państwo na naszej stronie. Wprowadzone w tym celu dane wykorzystujemy wyłącznie do udostępnienia ofert lub usług, do których chcieli Państwo uzyskać dostęp, rejestrując się na stronie. Należy wprowadzić wszystkie informacje obowiązkowe, wymagane podczas procesu rejestracji. W przeciwnym wypadku rejestracja nie będzie możliwa.

W przypadku wystąpienia istotnych zmian, na przykład dotyczących zakresu oferty czy koniecznych modyfikacji technicznych, do przesłania informacji o zmianach wykorzystujemy adres e-mail podany podczas rejestracji.

Przetwarzanie danych wprowadzonych podczas rejestracji odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). Mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać tę zgodę. W tym celu wystarczy poinformować nas mailowo i nie wymaga to zachowania określonych wymogów formalnych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed tego wycofania.

Dane gromadzone podczas rejestracji są przez nas przechowywane, dopóki są Państwo zarejestrowani na naszej stronie, a następnie są usuwane. Nie narusza to ustawowych terminów przechowywania danych.

Przetwarzanie danych (dane klientów i dane wynikające z umów)

Zbieramy/pobieramy, przetwarzamy oraz korzystamy z danych osobowych jedynie w przypadku konieczności uzasadnienia, merytorycznego ujęcia lub zmiany stosunku prawnego (dane główne). Odbywa się to na podstawie art. ust.1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, który zezwala na przetwarzanie danych celem realizacji umowy lub działań przedumownych. Zbieranie, przetwarzanie oraz korzystanie z danych osobowych wynikających z naszych stron internetowych odbywa się jedynie w przypadkach koniecznych celem umożliwienia korzystania użytkownikom z usług oraz celem ich rozliczania.

Przesyłanie danych po zawarciu umowy o świadczenie usług

Przekazujemy dane osobowe osobom trzecim tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do realizacji umowy, przykładowo instytucji finansowej zajmującej się realizacją płatności. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust.1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, który zezwala na przetwarzanie danych celem realizacji umowy lub działań przedumownych. Transfer danych wykraczający poza ten zakres nie ma miejsca, względnie ma miejsce tylko wówczas, gdy wyrazili Państwo na to jednoznaczną zgodę. Państwa dane nie są przekazywane osobom trzecim, przykładowo w celach reklamowych, bez wyraźnej zgody.

Working hours: Mon.- Fri 8 AM - 6 PM